Benefiční diskokarneval Sušice 2018

Podpořil jsem a zajistil první Benefiční diskokarneval v Sušici

Hudba, moderování, zábava, karaoke show a další program na prvním Benefičním diskokarnevalu v Sušici.

Příspěvek z benefičního karnevalu putuje pro oblastní charitu v Klatovech, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni.